top of page

שינויים במענקים הקיימים ומענקים חדשים לאחר הסגר השני

 

הרינו מצרפים בזאת את המתווה שהתגבש לשינויים ברשת ביטחון כלכלית לאזרחי ישראל.  וזאת בהמשך לחוזר הקודם שלנו בנושא

לעניין מענק הפעימה השלישית - השתתפות בהוצאות קבועות, ניתן להגיש את הבקשה למענק ב"מסלול המאוחר" עד ליום ה- 15.11.2020.
אנו מזכירים לכל מי שעדיין לא הגיש את הבקשה למענק שיעשה זאת בהקדם ואף יפנה למשרדנו לשם בקשת עזרה בנושא

רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים לשנה הקרובה:

 1. עצמאיים ובעלי שליטה עם הכנסה חייבת שנתית (ה"רווח")  עד לגובה 651,000 ₪ שמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019 או ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, לפי בחירת בעל העסק, יהיו זכאים למענק. 

 2. זאת במקום הוכחת פגיעה של 40% מהמחזור כפי שנקבע בתחילה.

 3. בנוסף תינתן האפשרות לקבל מקדמה על חשבון המענק עבור 50% מגובה המענק הצפוי (חישוב המקדמה תתבסס על המענקים הקודמים שניתנו לעסק).
  את הבקשות למקדמה ניתן יהיה להגיש בחודש אוקטובר.

 4. ניתן להגיש בלינק המצורף: 
  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

 5. בהתאם לצורך, תינתן ההטבה הזאת גם בחודשים נובמבר-דצמבר.

 

מענק שימור עובדים:

 1. הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר.

 2. הזכאות תינתן לעסק שמחזורו לא עולה על 400 מיליון ₪ שמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019.

 3. הגדרת "עובד זכאי" כוללת:

 • העובד הינו תושב ישראל, מקום העסק הינו בישראל. 

 • הכנסת העובד מהמעסיק הינה הכנסה ממשכורת וחייבת במס לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה והמעסיק ניכה משכרו מס הכנסה.

 • הכנסת העובד מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי, ואלו נוכו משכרו של העובד.

 • העובד אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד.

 • שכרו של העובד בחודשים ספטמבר – אוקטובר הינו בממוצע מעל 5,300 ₪ לחודש.

4. גובה המענק:

 • גובה המענק לעסקים המעסיקים מתחת ל-5 עובדים או שמחזורם בשנת 2019 נמוך מ- 300,000 ₪ יחושב בצורה הבאה: סך העובדים הזכאים פחות סך העובדים שעבדו בחודש ינואר או פברואר לשנת 2020 כפול 0.5.  את התוצאה יש לכפול ב- 5,000. 
  5,000* (0.5*סך העובדים שעבדו ב 1/2.2020 – סך העובדים הזכאים)

 • עבור עסקים המעסיקים מעל 5 עובדים ומחזורם לשנת 2019 הינו גבוה מ- 300,000 ₪: הנוסחה תהיה זהה אך תוכפל במקדם שימור עובדים: 
  5,000* (מקדם שימור עובדים *סך העובדים שעבדו ב 1/2.2020 – סך העובדים הזכאים) 
  מקדם שימור העובדים יקבע לפי סך הירידה במחזור בהשוואה לחודשי ספטמבר- אוקטובר אשתקד:

  • בין 25%-40% - המקדם יהיה 0.8

  • בין 40%-60% - המקדם יהיה 0.7

  • בין 60%-80% - המקדם יהיה 0.55

  • בין 80%-100% - המקדם יהיה 0.4

 • ​טופס ההגשה למענק יפורסם על ידי משרד האוצר ביום 15.11.2020.

הטבות נוספות:

 • פטור מלא מתשלום ארנונה לחודשים ספטמבר- אוקטובר לעסקים שמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019.

 • דחייה בהפחתת תעריף דמי האבטלה בהתאם לרשת הביטחון לשכירים בשלב זה. תעשה בחינה נוספת ב- 16.10.2020.

 • הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה - על מנת לאפשר למעסיקים שקלטו עובדים אך נאלצו להוציאם לחל"ת בחודש ספטמבר שכן הופסקה פעילותו של העסק, נקבע כי לא ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק, העובדים שהוצאו לחל"ת ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, רף השכר בגינו עובד ייחשב כמזכה למענק הורד ל-2,500 ש״ח.

 • קבלת מקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר אוקטובר. עסקים של בעלי מחזור עד 400,000 ₪ יהיו זכאים למקדמה, אם קיבלו את המענק בעבר והם צופים ירידה של מעל 25% במחזור הכנסתם לחודשים ספטמבר- אוקטובר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

אנחנו מזכירים לכם להגיש את הבקשה למענק רשת הבטחון לעסקים לחודשים מאי יוני, ויולי אוגוסט לזכאים למענק, שמחזורם ירד במעל 40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד כפי שמופיע בחוזר רשת ביטחון לשכירים ולעצמאיים בשל משבר הקורונה של משרד האוצר

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724. 

bottom of page