רשת ביטחון לשכירים ולעצמאיים בשל משבר הקורונה של משרד האוצר

עדכון ליום 10.8.2020

הרינו מצרפים בזאת את המתווה שהתגבש להענקת רשת ביטחון כלכלית לאזרחי ישראל.

רשת ביטחון לשכירים:

 • הזכאות לקבלת דמי אבטלה תוארך עד לחודש יוני 2021.

 • כל עובד שכיר עד לגיל 67 שהוצא לחל"ת או עזב את עבודתו זכאי לדמי האבטלה. 

 • הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה יקוצר ל– 14 יום. 

 • תקוצר תקופת האכשרה ל- 6 חודשים.

 • תבוטל תקופת ההמתנה בגובה 5 ימים בין תקופות האבטלה.

 • עובדים שפוטרו או נמצאים בחל"ת מתחת לגיל 28 אשר יש להם ילד- יקבלו דמי אבטלה בהתאם לתנאים של מובטלים מעל גיל 28.

 • מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה שנמצאים באבטלה הוארך לזכאים עד לחודש יוני 2021. רשת הביטחון תתבטל במידה ושיעור המובטלים במשק יקטן מתחת ל- 7.5%.

רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים לשנה הקרובה-  המענק אושר: 

 • עצמאיים ובעלי שליטה עם הכנסה חייבת שנתית (ה"רווח")  עד לגובה 651,000 ₪ שמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 40% ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019 או ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, לפי בחירת העצמאי, יהיו זכאים למענק. 

 • המענק יהיה בגובה של 70% מההכנסה החייבת החודשית ועד לתקרה של 7,500 ₪ לחודש. 

 • המענק ישולם ב-7 תשלומים שונים, כל חודשיים החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני 2021 (לדוגמא- עבור חודשים מאי-יוני 2020, התשלום ישולם ביולי 2020).

 • לשם זכאות למענק תתבצע השוואה של חודשיים בשנת 2019 מול החודשיים המקבילים בשנת 2020, לדוגמא מאי-יוני 2019 לעומת מאי-יוני 2020. 

 • טרם הוצג המנגנון לקביעת ההכנסה החייבת ("הרווח") בכל תקופה. 

 • ההגשה למענק אמורה להתבצע באזור האישי במס הכנסה כמו שבוצע בפעימות הראשונה והשנייה.

 • הגשת הבקשה עבור חודשים מאי-יוני 2020 נפתחה לעצמאיים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 300,000 ₪, אנו ממליצים לכם להגיש את הבקשה במידה והינכם זכאים לך בימים הקרובים, אנו ערוכים למתן עזרה בנושא.

 • ניתן להגיש בלינק המצורף: 
  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard


להלן טבלה מרכזת:

רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים - מענק מיידי–  המענק אושר: 

 • זכאים – עצמאיים ובעלי שליטה עם הכנסה חייבת שנתית של עד 1,000,000 ₪, אשר הכנסתם נפגעה במעל ל- 25% מההכנסות ביחס לחודשים מאי-יוני  לשנת 2019.

 • כנראה שלא תיבדק הירידה במחזור ההכנסות בחודשים מאי ויוני 2020, והמענק יינתן לכל מי שהיה זכאי לפעימה השנייה באופן אוטומטי.

 • המענק יהיה בגובה של עד 7,500 ₪. 

 • התשלום אמור להגיע לחשבונות הבנק עד ליום 15.7.2020.

 • המענק ישולם באופן אוטומטי לכל אדם שהיה זכאי למענק הפעימה השנייה והגיש בקשה לקבלה.

 • לתשומת לבכם כי בשבוע שעבר הוארך המועד להגשת הבקשה למענק של הפעימה השנייה מ- 12.7.2020 ל- 4.8.2020. מי שטרם הגיש את הבקשה וזכאי למענק הנ"ל מחוייב להגיש את הבקשה לפעימה השנייה באופן מיידי לשם קבלת המענק המיידי הנ"ל, ואז הוא אמור לקבל את 2 המענקים ביחד.

 

להלן טבלה מרכזת:

רשת ביטחון לעסקים לשנה הקרובה-  המענק אושר: 

זכאים:

1.  ​עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 40% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

2.  עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין 100- 200 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

3.  עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין 200- 400 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 80% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענקים יקבע לפי המחזור כדלקמן:​

 1.  בעלי מחזור שנתי בין 18,000 ₪- 300,000 ₪  יהיו זכאים למענק חודשי בסך 1,500 ₪ -3,000 ₪ לפי הפירוט הבא:

 • עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי - 1,500 ₪ לחודש.

 • 100-200 אלף ש"ח מחזור שנתי – 2,000 ₪ לחודש.

 • 200-300 אלף ש"ח מחזור שנתי –   3,000 ₪ לחודש. 

 2.  בעלי מחזור שנתי בין 300,000 ₪ ל- 1,000,000 ₪  יהיו זכאים למענק הוצאות קבועות עד 250,000 ₪ לחודש ולא יותר מ- 15% מהמחזור. 

 3.  עסקים שהוקמו בינואר-פברואר 2020, יהיו זכאים למענק שינוע בין 1,500 ₪ - 2,000 ₪ לחודש לפי הפירוט הבא (העסקים לא יצטרכו להוכיח פגיעה בהכנסות):

 •  עוסק פטור (עד 100,000 ₪ מחזור שנתי) - 1,500 ₪.

 • עוסק מורשה (מחזור שנתי מעל  100,000 ₪) – 2,000 ₪.

 4.  עסק שמחזור המכירות שלו נפגע במעל 60% מהמחזור, יהיה זכאי להחזר ארנונה.​

המענקים ישולמו ב-7 תשלומים שונים, כל חודשיים החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני 2021 (לדוגמא- עבור חודשים מאי-יוני 2020, תיבדק ירידה במחזור של מעל 40% עומת המחזור בחודשים המקבילים בשנת 2019. התשלום ישולם ביולי 2020).

ההגשה למענק אמורה להתבצע באזור האישי במס הכנסה כמו שבוצע בפעימות הראשונה והשנייה.

להלן טבלה מרכזת:

הטבות נוספות:

 • הגדלת ההלוואות המסובסדות בערבות המדינה ל- 50 מיליארד ₪.

 • הרחבת היתר משיכה מפיקדון לחיילים משוחררים לכל מטרה שהיא.

 • הארכת תוקף רישיון עסק ליוני 2021.

 • פטור ממס על משיכת כספים מקרן ההשתלמות לפני תום ששת השנים עד לסך של 10,500 ₪ לחודש.

 • מענק למלכ"רים- נקבע כי לפחות 100 מיליון ש"ח יוקצו לצורך תמיכה בלמכ"רים שהכנסותיהם, לרבות תרומות, פחתו, בשל התפרצות נגיף הקורונה. ההקצאה הכספית, תחולק בין מלכ"רים לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר.

 • החזר מקדמות ששולמו בחודשים ינואר-פברואר 2020, אם יוכח כי המס שהנישום יהיה חייב בו הינו נמוך מסכום המקדמות שנקבע בתחילת השנה.

להלן טבלה מרכזת לכל המענקים בגין משבר הקורונה:

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724.