top of page

 מיסוי ישראלי

מיסוי מהווה חלק קריטי מניהול האסטרטגיה העסקית של הארגון. על מנת להציג תוצאות עסקיות מרשימות, יש לקחת בחשבון את השפעתן של סוגיות מיסוי על ההחלטות הניהוליות בארגון. 


משרד כספי את כספי מעניק ללקוחותיו קשת רחבה של שירותים בתחומי המיסוי השונים, וביניהם: 

 • מיסוי אמריקאי

 • פתרונות כוללים בתכנוני מס מקומיים ובינלאומיים לתאגידים וליחידים 

 • ייצוג בפני רשויות המס בהליכי ביקורת, דיון, השגה ושומה 

 • השגת אישורי מס מקדמיים (pre-ruling) 

 • מיסוי תאגידים 

 • מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח 

 • מיסוי מעסיקים 

 • מיסוי רווחי הון 

 • מיסוי עקיף (מע"מ) 

 • מיסוי מקרקעין 

 • ביטוח לאומי 

 • אמנות מס 

 • מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים מארה"ב 

 • סיוע בבניית מתווה עסקאות 

 • מתן חוות דעת מפורטות ומקיפות בתחומי המס השונים 


משרדנו נמצא בקשר רציף עם רשויות המס ופועל למציאת פתרונות מיסוי יצירתיים וסביבת מיסוי ודאית עבור לקוחותיו. 

 

 

מיסוי מהווה חלק קריטי מניהול האסטרטגיה העסקית של הארגון. על מנת להציג תוצאות עסקיות מרשימות, יש לקחת בחשבון את השפעתן של סוגיות מיסוי על ההחלטות הניהוליות בארגון. 


משרד כספי את כספי מעניק ללקוחותיו קשת רחבה של שירותים בתחומי המיסוי השונים, וביניהם: 

 • מיסוי אמריקאי

 • פתרונות כוללים בתכנוני מס מקומיים ובינלאומיים לתאגידים וליחידים 

 • ייצוג בפני רשויות המס בהליכי ביקורת, דיון, השגה ושומה 

 • השגת אישורי מס מקדמיים (pre-ruling) 

 • מיסוי תאגידים 

 • מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח 

 • מיסוי מעסיקים 

 • מיסוי רווחי הון 

 • מיסוי עקיף (מע"מ) 

 • מיסוי מקרקעין 

 • ביטוח לאומי 

 • אמנות מס 

 • מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים מארה"ב 

 • סיוע בבניית מתווה עסקאות 

 • מתן חוות דעת מפורטות ומקיפות בתחומי המס השונים 


משרדנו נמצא בקשר רציף עם רשויות המס ופועל למציאת פתרונות מיסוי יצירתיים וסביבת מיסוי ודאית עבור לקוחותיו. 

 

 

bottom of page