top of page

 שירותי ראיית חשבון

חשבונאות וביקורת

חשבונאות וביקורת הינן פעילויות פיננסיות ההכרחיות בכל עסק ותאגיד.

המומחיות הגבוהה, הידע המקצועי המעמיק וניסיון רב השנים שצבר המשרד בתחום החשבונאות וביקורת מאפשר לו להתמודד עם סוגיות חשבונאיות חדשות ומורכבות, תוך מציאת פתרונות חשבונאיים יצירתיים, המשרתים את צרכי הלקוחות באופן מקצועי, אחראי ואמין.

אנו מתעדכנים באופן שוטף בחידושי התקינה החשבונאית ובחידושי חקיקה בתחום התאגידים, במטרה לספק ללקוחותינו פתרונות עדכניים ואמינים בתחום החשבונאות.

אנו בוחנים את הסוגיות החשבונאיות המתעוררות אצל לקוחותינו תוך שילוב ידע מקצועי נרחב, חשיבה לטווח ארוך, ניסיון רב שנים והיכרות מעמיקה עם עסקי הלקוח.

משרד כספי את כספי מעניק ללקוחותיו קשת רחבה של שירותי חשבונאות וביקורת, הכוללים:

 • ביקורת דוחות כספיים.

 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

 • עריכת דוחות כספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים ועל פי דרישות רגולטוריות בתחומי העיסוק השונים.

 • ייעוץ חשבונאי שוטף.

 • התמחות מיוחדת בכללי חשבונאות החלים על תאגידי המים, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות ללא כוונת רווח ורשויות מקומיות.

 • סיוע וייעוץ בפתרון בעיות חשבונאיות מורכבות.

 • מתן חוות דעת מפורטות ומקיפות בתחום החשבונאות, לרבות חוות דעת המיועדות להגשה לבתי משפט.

 

משרד כספי את כספי משמש כמבקר של חברות, מפעלי תעשייה, מוסדות לאומיים, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים, מוסדות ללא כוונת רווח, תאגידים זרים הפועלים בישראל ורשויות מקומיות.

ייעוץ וליווי עסקי

יחידים, תאגידים וארגונים נדרשים לקבל החלטות עסקיות שכרוכות בסיכון, ולכן הם נדרשים לתהליכי הערכה ובדיקה מעמיקים.

במציאות העסקית היום קיים צורך ממשי לשלב בתהליכים אלה ייעוץ מקצועי הנשען על ידע מקיף ומעמיק בתחומי החשבונאות, הביקורת, המיסים והפיננסים.

משרד כספי את כספי מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ משלימים הכוללים:

 • ייעוץ למימון פרויקטים

 • ניתוחי כדאיות ובחינת מיזמים עבור חברות ויחידים

 • ייעוץ בהקמת מערכות מידע בתחום חשבונאות וכספים

 • בדיקות נאותות

 • ניתוחים כלכליים ותמחירים

 • הערכות שווי חברות

 • ליווי במשא ומתן

 • ליווי הנפקות פרטיות וציבוריות

 • ייעוץ בנושא שכר והטבות סוציאליות לעובדים

bottom of page