top of page

 מיסוי אמריקאי

דוח הכנסות שנתי

שיטת המס בארה"ב הינה שיטה פרסונלית ומחייבת גם את אזרחי המדינה ובעלי גרין קארד שאינם גרים בארה"ב לשלם מיסים וזאת בראש ובראשונה על ידי הגשת דוח הכנסות שנתי Form 1040. טופס 1040 על נספחיו הוא דווח אינדיבידואלי אשר מוגש לרשות המיסים האמריקאית Internal Revenue Service) IRS) ויש להגיש אותו גם במקרים בהם הנישום אינו חייב בתשלום מס.

מי חייב בהגשת דוח?

עבור יחיד:

 • מבחני הכנסה

 • מבחני אזרח, תושב, מחזיק גרין קארד (אפי' שפג תוקפו ולא החזירו פיזית לרשויות)

 • מבחן זר עם עסק או נכס בארה"ב

 

עבור חברה:

 • חברה מקומית

 • חברה זרה עם פעילות, במישרין או בעקיפין, בארה"ב

 • חברה שהשקיע בארה"ב

 

הצהרה על חשבונות בנק ונכסים פיננסיים

בשנת 2010 נחקק בארה"ב חוק Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA) אשר מחייב כל מוסד פיננסי ברחבי העולם (כולל בישראל) למסור למשרד האוצר האמריקאי מידע אודות אזרחי ארה"ב אשר בבעלותם חשבונות בנק באותה המדינה וכן אודות חברות זרות (חברות שאינן אמריקאיות) שקיימת בהן אחזקה משמעותית של בעלי מניות אזרחי ארה"ב. בעזרת חוק זה, הרשויות האמריקאיות יכולות להגיע לכל אזרח ארה"ב המנסה להתחמק מתשלום מס. בנוסף לחשבונות בנק, החוק תקף גם לגבי קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל וחשבונות פיננסיים נוספים.

 

נישום אשר מחזיק בדרכון אמריקאי או אף מחזיק גרין קארד נדרש בדיווח על החשבונות מחוץ לארה"ב לרשויות האמריקאיות בדוח הנקרא Foreign Bank) FBAR Account Report). חובת הדיווח חלה על אזרחי ארה"ב, תושבים, גופים ומחזיקי גרין קארד אשר להם בעלות, אפילו חלקית, או זכות חתימה בחשבונות זרים עם יתרות סה"כ מעל 10,000$ במשך השנה (אפילו ליום אחד). גם אם אתם גרים בישראל שנים רבות ולא ביקרתם בארה"ב שנים רבות, דעו כי אתם חייבים בדיווח FBAR. מועד ההגשה הינו עד ליום 15.4 לשנה העוקבת, עם אורכה אוטומטית עד 15.10 (לפני 2016, מועד הדווח היה 30.6, בלי אפשרות לארכה).  דווח זה הינו בנפרד ובנוסף לדווח שנתי על הכנסות (Form 1040).

*אי הגשת דוח FBAR יכולה להיות עבירה פלילית ועלולה לגרור סנקציות מצד הרשויות האמריקאיות.

 

חובה נוספת אשר חלה על אזרחי ארה"ב ואחרים (“Specified Individual”) בעקבות חוק FATCA היא הגשת טופס Form 8938, דיווח על נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב (כולל: חשבונות בנק, ניירות ערך, אופציות ומכשירים פיננסיים נוספים, החזקה בגופים זרים, קופות גמל והשתלמות, וכו'). דוח זה מוגש ל IRS יחד עם טופס 1040 עד ליום 15.06 למי שמגוריו מחוץ לארה"ב (ניתן לבקש אורכה עד 15.10).

 

נוהל גילוי מרצון

למרות שחובת הגשת דוח FBAR קיימת כבר משנות ה- 70', חלו מספר שינויים בצורת האכיפה ואלו כוללים בין השאר הטלת קנסות בפועל. בשנים האחרונות הרשויות האמריקאיות שמות דגש על הלבנת הון והעלמת מס, ובפרט לגבי הכנסות וחשונות מחוץ לתחומי לארה"ב, וקיימת אכיפה מוגברת הנתמכת על ידי חוקים והנחיות חדשים.

 

החל משנת 2008 נולדו מנגנוני גילוי מרצון של דיווח רטרואקטיבי שונים:

 Offshore Voluntary Disclosure Initiative) OVDI)

 Offshore Voluntary Disclosure Program) OVDP)

ולאחרונה Streamlined Filing Compliance Procedures

תהליכי גילויי מרצון אלו יכולים למנוע קנסות דרקוניים, חשיפה פלילית ואף כליאה.

 

איך מגישים?

בשל הסנקציות החריפות של אי הגשת הדוחות אנו ממליצים על דיווח מהיר ונכון בליווי מומחה מיסוי אמריקאי.

משרדנו מתמחה בסוגיות המס האמריקאי, בתקנות הדיווח השונות ובשינויים התכופים החלים בתחום. עד לתום שנת 2016 משרדנו שימש כאחד מבין מספר מצומצם של משרדים בישראל אשר היו מייצגים מורשים של רשות המיסים האמריקאית -  IRS Acceptance Agent שמורשים להתחיל תהליך הנפקת מספר ITIN שנדרש לשם הגשת דוחות מס בארה"ב. החל משנת 2017, ה- IRS ביטל את מעמד Acceptance Agents מחוץ לארה"ב.

 

דוח הכנסות שנתי

שיטת המס בארה"ב הינה שיטה פרסונלית ומחייבת גם את אזרחי המדינה ובעלי גרין קארד שאינם גרים בארה"ב לשלם מיסים וזאת בראש ובראשונה על ידי הגשת דוח הכנסות שנתי Form 1040. טופס 1040 על נספחיו הוא דווח אינדיבידואלי אשר מוגש לרשות המיסים האמריקאית Internal Revenue Service) IRS) ויש להגיש אותו גם במקרים בהם הנישום אינו חייב בתשלום מס.

מי חייב בהגשת דוח?

עבור יחיד:

 • מבחני הכנסה

 • מבחני אזרח, תושב, מחזיק גרין קארד (אפי' שפג תוקפו ולא החזירו פיזית לרשויות)

 • מבחן זר עם עסק או נכס בארה"ב

 

עבור חברה:

 • חברה מקומית

 • חברה זרה עם פעילות, במישרין או בעקיפין, בארה"ב

 • חברה שהשקיע בארה"ב

 

הצהרה על חשבונות בנק ונכסים פיננסיים

בשנת 2010 נחקק בארה"ב חוק Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA) אשר מחייב כל מוסד פיננסי ברחבי העולם (כולל בישראל) למסור למשרד האוצר האמריקאי מידע אודות אזרחי ארה"ב אשר בבעלותם חשבונות בנק באותה המדינה וכן אודות חברות זרות (חברות שאינן אמריקאיות) שקיימת בהן אחזקה משמעותית של בעלי מניות אזרחי ארה"ב. בעזרת חוק זה, הרשויות האמריקאיות יכולות להגיע לכל אזרח ארה"ב המנסה להתחמק מתשלום מס. בנוסף לחשבונות בנק, החוק תקף גם לגבי קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל וחשבונות פיננסיים נוספים.

 

נישום אשר מחזיק בדרכון אמריקאי או אף מחזיק גרין קארד נדרש בדיווח על החשבונות מחוץ לארה"ב לרשויות האמריקאיות בדוח הנקרא Foreign Bank) FBAR Account Report). חובת הדיווח חלה על אזרחי ארה"ב, תושבים, גופים ומחזיקי גרין קארד אשר להם בעלות, אפילו חלקית, או זכות חתימה בחשבונות זרים עם יתרות סה"כ מעל 10,000$ במשך השנה (אפילו ליום אחד). גם אם אתם גרים בישראל שנים רבות ולא ביקרתם בארה"ב שנים רבות, דעו כי אתם חייבים בדיווח FBAR. מועד ההגשה הינו עד ליום 15.4 לשנה העוקבת, עם אורכה אוטומטית עד 15.10 (לפני 2016, מועד הדווח היה 30.6, בלי אפשרות לארכה).  דווח זה הינו בנפרד ובנוסף לדווח שנתי על הכנסות (Form 1040).

*אי הגשת דוח FBAR יכולה להיות עבירה פלילית ועלולה לגרור סנקציות מצד הרשויות האמריקאיות.

 

חובה נוספת אשר חלה על אזרחי ארה"ב ואחרים (“Specified Individual”) בעקבות חוק FATCA היא הגשת טופס Form 8938, דיווח על נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב (כולל: חשבונות בנק, ניירות ערך, אופציות ומכשירים פיננסיים נוספים, החזקה בגופים זרים, קופות גמל והשתלמות, וכו'). דוח זה מוגש ל IRS יחד עם טופס 1040 עד ליום 15.06 למי שמגוריו מחוץ לארה"ב (ניתן לבקש אורכה עד 15.10).

 

נוהל גילוי מרצון

למרות שחובת הגשת דוח FBAR קיימת כבר משנות ה- 70', חלו מספר שינויים בצורת האכיפה ואלו כוללים בין השאר הטלת קנסות בפועל. בשנים האחרונות הרשויות האמריקאיות שמות דגש על הלבנת הון והעלמת מס, ובפרט לגבי הכנסות וחשונות מחוץ לתחומי לארה"ב, וקיימת אכיפה מוגברת הנתמכת על ידי חוקים והנחיות חדשים.

 

החל משנת 2008 נולדו מנגנוני גילוי מרצון של דיווח רטרואקטיבי שונים:

 Offshore Voluntary Disclosure Initiative) OVDI)

 Offshore Voluntary Disclosure Program) OVDP)

ולאחרונה Streamlined Filing Compliance Procedures

תהליכי גילויי מרצון אלו יכולים למנוע קנסות דרקוניים, חשיפה פלילית ואף כליאה.

 

איך מגישים?

בשל הסנקציות החריפות של אי הגשת הדוחות אנו ממליצים על דיווח מהיר ונכון בליווי מומחה מיסוי אמריקאי.

משרדנו מתמחה בסוגיות המס האמריקאי, בתקנות הדיווח השונות ובשינויים התכופים החלים בתחום. עד לתום שנת 2016 משרדנו שימש כאחד מבין מספר מצומצם של משרדים בישראל אשר היו מייצגים מורשים של רשות המיסים האמריקאית -  IRS Acceptance Agent שמורשים להתחיל תהליך הנפקת מספר ITIN שנדרש לשם הגשת דוחות מס בארה"ב. החל משנת 2017, ה- IRS ביטל את מעמד Acceptance Agents מחוץ לארה"ב.

 

bottom of page