top of page

עדכונים והמלצות בפעולות מול רשויות המס ואחרות בתקופת משבר הקורונה 

 

1. מיסוי וחל"ת

 • תביעת מס תשומות- ניתן להשתמש בהעתק חשבונית ובחשבוניות שהתקבלו סרוקות ללא חתימה אלקטרונית, לצורך ניכוי תשומות, עבור עסקאות שבוצעו מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020.

 • החזרי מס, מע"מ ומס הכנסה- רשות המיסים הנחתה את המשרדים להשיב החזרי כספים במהירה לזכאים. במידה וצפוי לכם החזר אנו נפעל לזירוזו.

 • דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר 2020- עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, הדיווח נדחה עד לתאריך ה-27 באפריל 2020.

 • דיווח ותשלום בגין מקדמות מס הכנסה, מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים– לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, מומלץ להגיש הדיווח במועד החוקי, ולהסדיר התשלום בפריסת תשלומים, מוסכמת. אנו ערוכים לעזור בהקטנת/ ביטול מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי במידת הצורך.

 • מועד הגשת דוחות שנתיים לשנים 2018  וכן הצהרות הון ליום 31.12.2018- המועד נדחה עד ליום 31.5.2020.

 • אישורי ניכוי מס במקור ותיאום מס- אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום ה-31.3.2020 הוארכו עד ליום ה-30.4.2020. תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, הוארכו עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום ה- 13.6.2020.

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה- אשר נמצאים בחל"ת למשך 30יום או פוטרו מעבודתם. מצ"ב קישור לבדיקת זכאותכם (פרטים נוספים על דרך הגשת הבקשה למענק יפורסמו בימים הקרובים:
   https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/gil-prisa.aspx  

 • חל"ת לבעלי שליטה- לפי תקנות הביטוח הלאומי בעלי שליטה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ועל כן אינם זכאים לחל"ת , ניתן לבחון תביעת דמי אבטלה לבן / בת זוג .

 • הוצאת עובדים לחל"ת– ניתן להוציא עובדים לא חיוניים לחל"ת על מנת להקל על הוצאות השכר בעסק. על מנת להוציא עובדים לחל"ת יש למסור להם טופס יציאה לחל"ת ובו הסבר ליציאה לחל"ת בתוספת תאריך לתחילת החל"ת ותאריך צפי לסיום החל"ת, בנוסף יש לצרף לעובדים טופס 1514 – "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר". 

 

יש להדריך את העובדים לפעול בצורה הבאה:

 1. רישום באתר לשכת שירות התעסוקה– הרישום הינו באופן מקוון. כל מי שיירשם עד ליום 31.3.20 תחילת זכאותו לדמי האבטלה תיחשב מיום 15.3.20. ללא רישום כאמור- העובד אינו נחשב למובטל ואינו זכאי לדמי אבטלה. 
  לינק רישום לאתר- https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx

 2. הגשת תביעה לדמי אבטלה– 

 • על המעסיק לשדר דוח 100 מתוכנת השכר לביטוח לאומי. 

 • על המעסיק לוודא כי השידור נקלט. 

 • כיומיים לאחר קליטת הטופס הנ"ל, על העובד להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח לאומי בצורה מקוונת.
  לינק להגשת תביעת דמי אבטלה-
    https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il

 

 

2. מענקים לעצמאיים

למי שסביר שעומד בתנאים לקבלת המענק, אנו ממליצים לו כבר להירשם כמפורט בהמשך מאחר והמענק אמור להתקבל מיידית עוד לפני בחינת הזכאות על ידי רשות המיסים.

ניתן להירשם בקישור הבא: https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

תנאי הזכאות:

 1. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).

 2. מבחן הכנסות: המבחן כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ₪ ולא עולות על 240,000 ₪ לשנה וכן שהוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.

 3. לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית (כמו שכירות, ריבית, דיבידנד וכד') יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

 4. ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

 5. ייבדק מחזור ההכנסות העסקי לחודשים מרץ - אפריל 2020 בהשוואה למדווח בחודשים מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

 6. העסק חייב היה לפעול לפחות עד ליום 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באזור האישי בפנייה הממוחשבת.

 7. למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

 8. הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

 9. מי שפתח את העסק עד ספטמבר 2019 למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.

 10. גובה המענק:

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות שלא עלה על 192,000 ₪ בשנת 2018, המענק יהיה בגובה 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת ועד לגובה של 6,000 ₪. 

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות בין 192,000 ₪ ל- 240,000 ₪ בשנת 2018, תקרת המענק תהיה 3,000 ₪.
  תהיה פעימה נוספת עד לתקרה בסך 8,000 ₪ עם תנאי זכאות זהים אשר תבחן השוואת מחזורים בין חודשים מאי-יוני 2020 לחודשים המקבילים בשנת 2019. 
   

3. אזרחים אמריקאיים

החוק לסיוע וביטחון כלכלי בעקבות הקורונה-The Coronavirus Aid, Relief & Economic Security (CARES) Act, מעניק מענק בסך 1,200 דולר לכל בן זוג בתוספת 500 דולר עבור כל ילד זכאי מתחת לגיל 17 במידה ועומדים בתנאי סף הכנסות. משלמי המיסים האמריקאיים או בני זוגם לא יכולים לקבל את המענקים ללא מספרי ביטוח לאומי אמריקאיים (Social Security Numbers). תשלומי המענקים יבוצעו על בסיס דוחות המס האמריקאיים לשנת  2018 או לשנת 2019, אחרת ניתן לדרוש את הזיכוי בדוחות המס  האמריקאיים אשר יוגשו לשנת 2020.  

4. הקלות בנושאים אחרים

רשות התאגידים- הקפאה עד לתאריך 26.04.2020 של הכרזה על חברות מפרות חוק
וגביית חובותיהן באמצעות המרכז לגביית קנסות.
דוחות לרשם העמותות לשנת 2019 ניתן להגיש עד ליום ה- 31.7.2020.
רשות התאגידים פועלת גם להקפאת ביקורות בעמותות עד לסיום המשבר.
 

בנקים- הקלות בטיפול בחברות שחזרו להן שיקים. אפשרות להפקדת צ'ק באפליקציות בסלולר עד ל- 50,000 ₪.

הלוואות בערבות מדינה-

 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה

 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% 

 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה

 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק - מקסימום 9  ימי עבודה

 • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪

 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם

ראו מידע נוסף לקישור המצ"ב:

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx?gclid=EAIaIQobChMIs-7moIa_6AIVi8reCh2CbQNEEAAYASAAEgImkfD_BwE

 

ארנונה- עיריות ורשויות מקומיות הכריזו על דחיית תשלומי ארנונה לחודשים מרס-
אפריל כדוגמת עיריית ת"א אשר הכריזה כי תדחה תשלומי ארנונה עד -1.5.2020מומלץ
לבדוק עם הרשות המקומית במקום עסקיכם.

חשמל- הוכרזו הקלות, מצ"ב קישור
https://www.gov.il/he/departments/news/corona_hakalot

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

עדכונים והמלצות בפעולות מול רשויות המס ואחרות בתקופת משבר הקורונה 

 

1. מיסוי וחל"ת

 • תביעת מס תשומות- ניתן להשתמש בהעתק חשבונית ובחשבוניות שהתקבלו סרוקות ללא חתימה אלקטרונית, לצורך ניכוי תשומות, עבור עסקאות שבוצעו מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020.

 • החזרי מס, מע"מ ומס הכנסה- רשות המיסים הנחתה את המשרדים להשיב החזרי כספים במהירה לזכאים. במידה וצפוי לכם החזר אנו נפעל לזירוזו.

 • דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר 2020- עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, הדיווח נדחה עד לתאריך ה-27 באפריל 2020.

 • דיווח ותשלום בגין מקדמות מס הכנסה, מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים– לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, מומלץ להגיש הדיווח במועד החוקי, ולהסדיר התשלום בפריסת תשלומים, מוסכמת. אנו ערוכים לעזור בהקטנת/ ביטול מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי במידת הצורך.

 • מועד הגשת דוחות שנתיים לשנים 2018  וכן הצהרות הון ליום 31.12.2018- המועד נדחה עד ליום 31.5.2020.

 • אישורי ניכוי מס במקור ותיאום מס- אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום ה-31.3.2020 הוארכו עד ליום ה-30.4.2020. תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, הוארכו עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום ה- 13.6.2020.

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה- אשר נמצאים בחל"ת למשך 30יום או פוטרו מעבודתם. מצ"ב קישור לבדיקת זכאותכם (פרטים נוספים על דרך הגשת הבקשה למענק יפורסמו בימים הקרובים:
   https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/gil-prisa.aspx  

 • חל"ת לבעלי שליטה- לפי תקנות הביטוח הלאומי בעלי שליטה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ועל כן אינם זכאים לחל"ת , ניתן לבחון תביעת דמי אבטלה לבן / בת זוג .

 • הוצאת עובדים לחל"ת– ניתן להוציא עובדים לא חיוניים לחל"ת על מנת להקל על הוצאות השכר בעסק. על מנת להוציא עובדים לחל"ת יש למסור להם טופס יציאה לחל"ת ובו הסבר ליציאה לחל"ת בתוספת תאריך לתחילת החל"ת ותאריך צפי לסיום החל"ת, בנוסף יש לצרף לעובדים טופס 1514 – "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר". 

 

יש להדריך את העובדים לפעול בצורה הבאה:

 1. רישום באתר לשכת שירות התעסוקה– הרישום הינו באופן מקוון. כל מי שיירשם עד ליום 31.3.20 תחילת זכאותו לדמי האבטלה תיחשב מיום 15.3.20. ללא רישום כאמור- העובד אינו נחשב למובטל ואינו זכאי לדמי אבטלה. 
  לינק רישום לאתר- https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx

 2. הגשת תביעה לדמי אבטלה– 

 • על המעסיק לשדר דוח 100 מתוכנת השכר לביטוח לאומי. 

 • על המעסיק לוודא כי השידור נקלט. 

 • כיומיים לאחר קליטת הטופס הנ"ל, על העובד להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח לאומי בצורה מקוונת.
  לינק להגשת תביעת דמי אבטלה-
    https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il

 

 

2. מענקים לעצמאיים

למי שסביר שעומד בתנאים לקבלת המענק, אנו ממליצים לו כבר להירשם כמפורט בהמשך מאחר והמענק אמור להתקבל מיידית עוד לפני בחינת הזכאות על ידי רשות המיסים.

ניתן להירשם בקישור הבא: https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

תנאי הזכאות:

 1. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).

 2. מבחן הכנסות: המבחן כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ₪ ולא עולות על 240,000 ₪ לשנה וכן שהוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.

 3. לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית (כמו שכירות, ריבית, דיבידנד וכד') יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

 4. ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

 5. ייבדק מחזור ההכנסות העסקי לחודשים מרץ - אפריל 2020 בהשוואה למדווח בחודשים מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

 6. העסק חייב היה לפעול לפחות עד ליום 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באזור האישי בפנייה הממוחשבת.

 7. למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

 8. הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

 9. מי שפתח את העסק עד ספטמבר 2019 למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.

 10. גובה המענק:

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות שלא עלה על 192,000 ₪ בשנת 2018, המענק יהיה בגובה 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת ועד לגובה של 6,000 ₪. 

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות בין 192,000 ₪ ל- 240,000 ₪ בשנת 2018, תקרת המענק תהיה 3,000 ₪.
  תהיה פעימה נוספת עד לתקרה בסך 8,000 ₪ עם תנאי זכאות זהים אשר תבחן השוואת מחזורים בין חודשים מאי-יוני 2020 לחודשים המקבילים בשנת 2019. 
   

3. אזרחים אמריקאיים

החוק לסיוע וביטחון כלכלי בעקבות הקורונה-The Coronavirus Aid, Relief & Economic Security (CARES) Act, מעניק מענק בסך 1,200 דולר לכל בן זוג בתוספת 500 דולר עבור כל ילד זכאי מתחת לגיל 17 במידה ועומדים בתנאי סף הכנסות. משלמי המיסים האמריקאיים או בני זוגם לא יכולים לקבל את המענקים ללא מספרי ביטוח לאומי אמריקאיים (Social Security Numbers). תשלומי המענקים יבוצעו על בסיס דוחות המס האמריקאיים לשנת  2018 או לשנת 2019, אחרת ניתן לדרוש את הזיכוי בדוחות המס  האמריקאיים אשר יוגשו לשנת 2020.  

4. הקלות בנושאים אחרים

רשות התאגידים- הקפאה עד לתאריך 26.04.2020 של הכרזה על חברות מפרות חוק
וגביית חובותיהן באמצעות המרכז לגביית קנסות.
דוחות לרשם העמותות לשנת 2019 ניתן להגיש עד ליום ה- 31.7.2020.
רשות התאגידים פועלת גם להקפאת ביקורות בעמותות עד לסיום המשבר.
 

בנקים- הקלות בטיפול בחברות שחזרו להן שיקים. אפשרות להפקדת צ'ק באפליקציות בסלולר עד ל- 50,000 ₪.

הלוואות בערבות מדינה-

 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה

 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% 

 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה

 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק - מקסימום 9  ימי עבודה

 • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪

 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם

ראו מידע נוסף לקישור המצ"ב:

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx?gclid=EAIaIQobChMIs-7moIa_6AIVi8reCh2CbQNEEAAYASAAEgImkfD_BwE

 

ארנונה- עיריות ורשויות מקומיות הכריזו על דחיית תשלומי ארנונה לחודשים מרס-
אפריל כדוגמת עיריית ת"א אשר הכריזה כי תדחה תשלומי ארנונה עד -1.5.2020מומלץ
לבדוק עם הרשות המקומית במקום עסקיכם.

חשמל- הוכרזו הקלות, מצ"ב קישור
https://www.gov.il/he/departments/news/corona_hakalot

bottom of page