top of page

עדכונים והמלצות בפעולות מול רשויות המס ואחרות בתקופת משבר הקורונה 

 

1. מיסוי וחל"ת

 • תביעת מס תשומות- ניתן להשתמש בהעתק חשבונית ובחשבוניות שהתקבלו סרוקות ללא חתימה אלקטרונית, לצורך ניכוי תשומות, עבור עסקאות שבוצעו מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020.

 • החזרי מס, מע"מ ומס הכנסה- רשות המיסים הנחתה את המשרדים להשיב החזרי כספים במהירה לזכאים. במידה וצפוי לכם החזר אנו נפעל לזירוזו.

 • דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר 2020- עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, הדיווח נדחה עד לתאריך ה-27 באפריל 2020.

 • דיווח ותשלום בגין מקדמות מס הכנסה, מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים– לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, מומלץ להגיש הדיווח במועד החוקי, ולהסדיר התשלום בפריסת תשלומים, מוסכמת. אנו ערוכים לעזור בהקטנת/ ביטול מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי במידת הצורך.

 • מועד הגשת דוחות שנתיים לשנים 2018  וכן הצהרות הון ליום 31.12.2018- המועד נדחה עד ליום 31.5.2020.

 • אישורי ניכוי מס במקור ותיאום מס- אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום ה-31.3.2020 הוארכו עד ליום ה-30.4.2020. תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, הוארכו עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום ה- 13.6.2020.

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה- אשר נמצאים בחל"ת למשך 30יום או פוטרו מעבודתם. מצ"ב קישור לבדיקת זכאותכם (פרטים נוספים על דרך הגשת הבקשה למענק יפורסמו בימים הקרובים:
   https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/gil-prisa.aspx  

 • חל"ת לבעלי שליטה- לפי תקנות הביטוח הלאומי בעלי שליטה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ועל כן אינם זכאים לחל"ת , ניתן לבחון תביעת דמי אבטלה לבן / בת זוג .

 • הוצאת עובדים לחל"ת– ניתן להוציא עובדים לא חיוניים לחל"ת על מנת להקל על הוצאות השכר בעסק. על מנת להוציא עובדים לחל"ת יש למסור להם טופס יציאה לחל"ת ובו הסבר ליציאה לחל"ת בתוספת תאריך לתחילת החל"ת ותאריך צפי לסיום החל"ת, בנוסף יש לצרף לעובדים טופס 1514 – "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר". 

 

יש להדריך את העובדים לפעול בצורה הבאה:

 1. רישום באתר לשכת שירות התעסוקה– הרישום הינו באופן מקוון. כל מי שיירשם עד ליום 31.3.20 תחילת זכאותו לדמי האבטלה תיחשב מיום 15.3.20. ללא רישום כאמור- העובד אינו נחשב למובטל ואינו זכאי לדמי אבטלה. 
  לינק רישום לאתר- https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx

 2. הגשת תביעה לדמי אבטלה– 

 • על המעסיק לשדר דוח 100 מתוכנת השכר לביטוח לאומי. 

 • על המעסיק לוודא כי השידור נקלט. 

 • כיומיים לאחר קליטת הטופס הנ"ל, על העובד להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח לאומי בצורה מקוונת.
  לינק להגשת תביעת דמי אבטלה-
    https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il

 

 

2. מענקים לעצמאיים

למי שסביר שעומד בתנאים לקבלת המענק, אנו ממליצים לו כבר להירשם כמפורט בהמשך מאחר והמענק אמור להתקבל מיידית עוד לפני בחינת הזכאות על ידי רשות המיסים.

ניתן להירשם בקישור הבא: https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

תנאי הזכאות:

 1. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).

 2. מבחן הכנסות: המבחן כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ₪ ולא עולות על 240,000 ₪ לשנה וכן שהוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.

 3. לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית (כמו שכירות, ריבית, דיבידנד וכד') יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

 4. ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

 5. ייבדק מחזור ההכנסות העסקי לחודשים מרץ - אפריל 2020 בהשוואה למדווח בחודשים מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

 6. העסק חייב היה לפעול לפחות עד ליום 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באזור האישי בפנייה הממוחשבת.

 7. למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

 8. הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

 9. מי שפתח את העסק עד ספטמבר 2019 למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.

 10. גובה המענק:

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות שלא עלה על 192,000 ₪ בשנת 2018, המענק יהיה בגובה 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת ועד לגובה של 6,000 ₪. 

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות בין 192,000 ₪ ל- 240,000 ₪ בשנת 2018, תקרת המענק תהיה 3,000 ₪.
  תהיה פעימה נוספת עד לתקרה בסך 8,000 ₪ עם תנאי זכאות זהים אשר תבחן השוואת מחזורים בין חודשים מאי-יוני 2020 לחודשים המקבילים בשנת 2019. 
   

3. אזרחים אמריקאיים

החוק לסיוע וביטחון כלכלי בעקבות הקורונה-The Coronavirus Aid, Relief & Economic Security (CARES) Act, מעניק מענק בסך 1,200 דולר לכל בן זוג בתוספת 500 דולר עבור כל ילד זכאי מתחת לגיל 17 במידה ועומדים בתנאי סף הכנסות. משלמי המיסים האמריקאיים או בני זוגם לא יכולים לקבל את המענקים ללא מספרי ביטוח לאומי אמריקאיים (Social Security Numbers). תשלומי המענקים יבוצעו על בסיס דוחות המס האמריקאיים לשנת  2018 או לשנת 2019, אחרת ניתן לדרוש את הזיכוי בדוחות המס  האמריקאיים אשר יוגשו לשנת 2020.  

4. הקלות בנושאים אחרים

רשות התאגידים- הקפאה עד לתאריך 26.04.2020 של הכרזה על חברות מפרות חוק
וגביית חובותיהן באמצעות המרכז לגביית קנסות.
דוחות לרשם העמותות לשנת 2019 ניתן להגיש עד ליום ה- 31.7.2020.
רשות התאגידים פועלת גם להקפאת ביקורות בעמותות עד לסיום המשבר.
 

בנקים- הקלות בטיפול בחברות שחזרו להן שיקים. אפשרות להפקדת צ'ק באפליקציות בסלולר עד ל- 50,000 ₪.

הלוואות בערבות מדינה-

 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה

 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% 

 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה

 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק - מקסימום 9  ימי עבודה

 • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪

 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם

ראו מידע נוסף לקישור המצ"ב:

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx?gclid=EAIaIQobChMIs-7moIa_6AIVi8reCh2CbQNEEAAYASAAEgImkfD_BwE

 

ארנונה- עיריות ורשויות מקומיות הכריזו על דחיית תשלומי ארנונה לחודשים מרס-
אפריל כדוגמת עיריית ת"א אשר הכריזה כי תדחה תשלומי ארנונה עד -1.5.2020מומלץ
לבדוק עם הרשות המקומית במקום עסקיכם.

חשמל- הוכרזו הקלות, מצ"ב קישור
https://www.gov.il/he/departments/news/corona_hakalot

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

Updates and Recommendations in Interactions with the Tax Authorities and other Government Bodies during the Corona Crisis

 

We have prepared a summary of instructions and recommendations in interactions with the tax authorities and other government bodies during the Corona Crisis. From time to time, we will provide new updates.

 

1. Taxation and Leave Without Pay (LWP)

 • Inputs tax claim– It is possible to use a copy of the invoices and scans of invoices received, without an electronic signature, in order to deduct inputs for transactions effected from 1.3.2020 through 31.5.2020.

 • Tax, VAT and income tax refunds– The tax authorities have instructed their offices to pay tax refunds quickly to those eligible.   If you expect a refund, we will take action to speed it up.

 • VAT reporting and payments for January and February 2020– For dealers who report to VAT on a bi-monthly basis, reporting was postponed to April 27, 2020.

 • Reporting and payment of prepayments of income tax and national insurance and income tax withholding tax– For dealers having cash flows difficulties in paying their obligation, it is recommended to file the reports on the required date, and arrange the payment in an agreed upon payment schedule.

 • Filing date of annual tax reports for Year 2018 and Capital Declarations as of 31.12.2018– the date was postponed to 31.5.2020.

 • Withholding tax approvals and tax adjustments– Withholding tax approvals that will expire on 31.3.2020 were extended until 30.4.2020.  Tax adjustments that will expire at the end of the 2019 tax year were extended until the payment date of salaries for May 2020, and not later than 13.6.2020.

 • Special acclimation grant for those aged 67 and above– that are put on LWP for 30 days or were fired.
  Below is a link to examine eligibility. Additional information on how to file the application for the grant will be published shortly.https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/gil-prisa.aspx

 • LWP for controlling shareholders– According to the National Insurance Regulations, controlling shareholders are not insured under unemployment insurance and as such are not eligible for LWP.  A claim for unemployment pay to the spouse can be examined.

 • Putting employees on LWP– Non-essential workers can be put on Leave Without Pay in order to lessen the burden of salary payments.  In order to put workers on LWP, they must be furnished with an LWP form, which explains what it means, plus the starting date of the LWP and the date the LWP is expected to end.  Form 1514 is also to be attached – “Employers’ Certification of Employment Period and Salary”.

Employees should be instructed to take action as follows:

 1. Registration on the Employment Service’s website – Registration is done online.  Anyone who registered by 31.3.2020 will be considered eligible for unemployment pay as from 15.3.2020. Without such registration – the employee is not considered unemployed and is not eligible for unemployment pay.
  The link for registration on the website:
  https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx

 2. Filing a claim for unemployment pay –

2. Grants to the Self-Employed

For someone who appears to meet the conditions for receipt of the grant, we recommend to already register, as detailed below, since this grant can be received immediately, even before an evaluation of eligibility by the Tax Authority.

Use the following link to register:

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

 

The conditions for eligibility–

 1. Those eligible shall be self-employed persons above age 20 (who attained the age of 20 in the 2019 fiscal year).

 2. Income test: The text includes income from all sources, including tax-exempt income, provided that the annual income is not less than NIS 24,000 and does not exceed NIS 240,000, and that an annual tax return was filed for Year 2018.

 3. For the purpose of the income text, taxable income from all sources will be examined, that from personal exertion and also not from personal exertion, and the income that is not from personal exertion (like rental income, interest, dividends, etc.) shall be divided equally between the spouses, including tax-exempt income.

 4. The joint income of two spouses from any source shall not exceed NIS 340,000, including tax-exempt income and after offsetting losses and excluding capital gains and land betterment.

 5. Business turnover for March – April 2020 shall be compared to the months of March – April 2019 and there must be a decrease of at least 25% between these two periods.  If at the end of April 2020, it becomes evident that the decrease in turnover is less than 25%, the grant will have to be returned.

 6. The business had to have operated at least until 29.2.2020, according to the statement of the business’ owner in the personal field of the online application. 

 7. Only self-employed persons are eligible for the grant – not the controlling shareholders of companies.

 8. The subject of age limit and offset of losses is still under discussion.  We will update in the future.

 9. Whoever opened a business by September 2019, even though it had no activity in 2018, and is able to compare turnover between the periods March – April 2020 and March – April 2019, is able to receive the grant if he meets the conditions, after filing the 2019 report.

 10. Amount of the grant:

 • For a dealer with turnover of not more than NIS 192,000 in Year 2018, the grant will be 65% of the average monthly income up to NIS 6,000.

 • For a dealer with turnover between NIS 192,000 and NIS 240,000 in 2018, the ceiling of the grant is 3,000.
  There will be an additional step up to a limit of NIS 8,000 with the same eligibility conditions, that will compare turnover between May – June 2020 and the corresponding months in 2019.

3. American citizens  

The Coronavirus Aid, Relief & Economic Security (CARES) Act grants U.S. citizens rebates in the amount of $1,200 per spouse, plus $500 per qualifying child under the age of 17, subject to certain income limitations. Rebates are not available to taxpayers and their spouses without valid Social Security Numbers.

 Advance payments will be made based on 2018 or 2019 tax returns filed.  Otherwise the credits can be claimed on 2020 tax returns.

4. Relief in other areas

Corporations Authority– A freeze until 26.4.2020 on declaration of law-violating companies and collection of their debts through the Center for Penalties Collection.

Reports filed with the Amutot (NPO’s) Registrar for Year 2019 may be filed until 31.7.2020.

The Corporations Authority is also taking action to freeze audits of Amutot until the end of the crisis.

 

Banks– Mitigations in dealing with companies whose checks have been returned for inability to pay.

It is possible to deposit a check in cellular applications up to NIS 50,000.

 

State-guaranteed loans

 • It is possible to defer repayments by half a year from the date the loan was issued.

 • The State guarantee is increased by 85%.

 • Collateral that is 10% less than the amount of the loan.

 • Rescheduling the loan repayments by up to 5 years.

 • Fast process for obtaining bank approval – maximum of 9 work days.

 • Exemption from payment of economic feasibility fee on the ordinary track of NIS 250.

 • Loan of up to NIS 500,000 or 8% of annual turnover – whichever is higher. See below for additional links:
  https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx?gclid=EAIaIQobChMIs-7moIa_6AIVi8reCh2CbQNEEAAYASAAEgImkfD_Bw

 

Municipal taxes– Municipalities and local authorities have announced a postponement of local taxes for the months of March – April, such as the Tel-Aviv Municipality, which announced that it was postponing municipal tax payments until 1.5.2020.  It is recommended that you check with the local authority in your place of business.


Electricity– relief was announced, see the link below:

https://www.gov.il/he/departments/news/corona_hakalot

Always, and especially during these times of crisis, we are at your service to provide clarifications and professional assistance as needed.

bottom of page