דמי ביטוח לאומי 2020

 

שעורי ביטוח לאומי שכירים לשנת 2020

שעורי ביטוח לאומי עצמאיים לשנת 2020

National Insurance rates for 2020

 

National insurance rates for salaried workers for 2020 (in NIS)

National insurance rates for self-employed workers for 2020 (in NIS)

National Insurance rates for salaried workers for 2020 (in USD)

National Insurance rates for self-employed workers for 2020 (in USD)